Uddannelseslæger

I vores praksis vil du ofte kunne møde både vikarer og uddannelseslæger - som er færdiguddannede læger, der skal arbejde i praksis i en kortere eller længere periode.