Uddannelseslæger

I vores praksis vil du ofte kunne møde både vikarer og uddannelseslæger - som er færdiguddannede læger, der skal arbejde i praksis i en kortere eller længere periode.

Anne Hedegaard Enemærke er lægevikar

Sommerferie i uge 28+29+30

Lars B. Madsen er lægevikar

Sommerferie i uge 29+30+31+32

Morten er uddannelseslæge

Sommerferie i uge 30+31+32

Mette er uddannelseslæge

Sommerferie i uge 27+28+29